FORSIDE   |   OM B&P   |   KONTAKT

FORSIDE   |   OM B&P   |   KONTAKT

Colas_Danmark.html

Hovedkontor


B&P Gruppen

Kærvej 32

2970 Hørsholm


Telefon: 70 288 700

Telefax: 70 288 701

kundeservice@bisgaardpartnere.dk

Bisgaard & Partnere Fyn

5000 Odense


Bisgaard & Partnere Sønderjylland

6000 Kolding


Bisgaard & Partnere Midtjylland Syd

8000 Aarhus

Bisgaard & Partnere Midtjylland Nord

7790 Thyholm


Bisgaard & Partnere Nordjylland

9000 Aalborg


Bisgaard & Partnere Østjylland

8000 Aarhus

Copyright © 2023

Bisgaard & Partnere


designed by idworks

CASE

Carrier Refrigeration Denmark A/S

Affaldssituation
En af Danmarks største virksomheder indenfor køleudstyr har i dag en fraktionering bestående af småt brændbart affald og træ og metal som sine primære affaldsfraktioner, der bortskaffes ved hjælp af maxi container og FEL container.


Løsning
Ved gennemgang af fakturamaterialet var der mulighed for at opnå en stor besparelse, idet virksomheden ikke med sin nuværende transportør blev afregnet den korrekte pris på specielt metal og træ fraktionen. Herudover blev der lavet en bedre sortering, således at pap fraktionen også blev bortskaffet særskilt med en container. Virksomheden blev af Bisgaard og Partnere anbefalet at skifte transportør – så man i fremtiden kunne sikre sig en korrekt løsning. Ved hjælp fra Bisgaard og Partnere mere end 8-doblede virksomheden den indtjening, som den allerede havde indenfor den samlede affaldshåndtering, inden samarbejdet påbegyndte.


Besparelse miljø
84%

Bisgaard & Partnere København

2970 Hørsholm


Bisgaard & Partnere Sjælland

2970 Hørsholm


Bisgaard & Partnere Nordsjælland

2970 Hørsholm